صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی مقالات
آرشیو ماهیانه
آرشیو مقالات مخابرات
صفحه اول<<1516171819202122>>صفحه آخر
دایور سیتی زمان_فضا در سیستم های مخابرات بی سیم همیار
در شبکه های مخابراتی بی سیم استفاده از دایور سیتی فضایی باعث بهبود عملکرد می شود.در سیاری از مواقع داشتن بیش از یک آنتن در ترمینال های چنین شبکه هایی عملی نیست. در این شرایط همیاری بین کاربران آن شبکه در ارسال سیگنال هایشان می تواند دایور سیتی فضایی ایجاد کند.بدین منظور سیگنال های یک کاربر دلخواه شبکه علاوه بر اینکه به صورت مستقیم به سمت گیرنده ارسال می شود به طور غیر مستقیمو از طریق یک یا چند کاربر دیگرکه نقش همیار را برای آن کاربر دارند هم ارسال می شود.
۱۳۸۸/۶/۷ جزییات مقاله 35
طراحی دنباله های باینری برای بهبود ضریب شایستگی در کاربردهای مخابرات طیف گسترده
در این مقاله ضریب شایستگی دنباله هایی که با استفاده از سیستم های دینامیکی آشوبناک بدست می آید بررسی وآنالیز شده است.دنباله هی باینری از دنباله های بدست آمده از سیستم های دینامیکی آشوبناک بدست آمده و ضریب شایستگی این دنباله ها بررسی شده است.این دنباله ها دارای کارکرد بهتری از نظ معیار شایستگی نست به دنباله های متداول مانند گلد هستند.
۱۳۸۸/۶/۴ جزییات مقاله 35
يك فيلتر وفقي تركيبي، از فيلترهاي وفقي براي شناسايي سيستم
در اين مقاله، براي شناسايي سيستم ،تركيب دو فيلتر عرضي وفقي LMS مطرح مي شود.
۱۳۸۸/۵/۳۱ جزییات مقاله 35
فراکتالها و کاربردآنها در طراحی آنتن
در این بخش تئوري فراکتالها و هندسه و کاربرد آنها در طراحی آنتن بررسی خواهد شد.
۱۳۸۸/۵/۳۱ جزییات مقاله 35
فراکتالها و کاربردآنها در طراحی آنتن
در این بخش تئوري فراکتالها و هندسه و کاربرد آنها در طراحی آنتن بررسی خواهد شد
۱۳۸۸/۵/۲۸ جزییات مقاله 17
يك فيلتر وفقي تركيبي، از فيلترهاي وفقي براي شناسايي سيستم
در اين مقاله، براي شناسايي سيستم ،تركيب دو فيلتر عرضي وفقيLMS مطرح مي شود
۱۳۸۸/۵/۲۸ جزییات مقاله 17
جداسازي كور مدولاسيون هاي مخابراتي با استفاده ازبردارهاي ماشين تكيه گاه
اين مقاله سيستمي براي تشخيص نوع مدولاسيون پيشنهاد مي شود كه قادر است بدون شناخت اوليه از پارامترهاي سيگنال ارسالي، 9 مدولاسيون از خانواده مدولاسيون هاي فاز، دامنه و فاز- دامنه را شناسايي كند. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه استفاده از ساختارهاي سلسله مراتبي از طبقه بندي كننده نيز مي تواند به SVM بهبود عملكرد بيانجامد در اين مقاله، استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي ساختار طبقه بندي كننده و نيز انتخاب بهينه ويژگي هاي مورد استفاده در ساختار سلسله مراتبي، سبب افزايش قابل ملاحظه دقت تشخيص مدولاسيون ها گردیده است
۱۳۸۸/۵/۲۳ جزییات مقاله 49
مقایسه ای در ساختار گیرنده های مجتمع میکروپاور رادیویی با نگاه نو به گیرنده Super regenerative
هدف این مقاله ارائه و بررسی راه حلهای گوناگون انتقال دیتای بی سیم میکروپاور رادیوئی روی فواصل کوتاه در کاربردهایی از قبیل اتصالات جانبی کامپیوتر ، مدارات بیومدیکال و کارت هوشمند است.
۱۳۸۸/۵/۲۰ جزییات مقاله 49
چگونگی همزمان کردن شبکه های مخابراتی
در این مقاله هدف ما انتخاب روشی برای همزمان کردن شبکه های مخابراتی و در نتیجه کاهش خطای انتقال و مقایسه نتایج بدست آمده برای انواع سرویسها می باشد.
۱۳۸۸/۵/۲۰ جزییات مقاله 49
مالتی پلکس فرکانسی متعامد (OFDM) برای شبکه های بیسیم
OFDM حالت خاصی از ارسال چند کاریری می باشد که در آن جریان داده توسط چندین زیرکاریر با نرخ بیت کمتر ارسال می شود.
۱۳۸۸/۵/۲۰ جزییات مقاله 49
صفحه اول<<1516171819202122>>صفحه آخر