صفحه اصلی سایت   ثبت نام   ورود
Iran IEEE
The Iranian Virtual Electronic And Electrical Society
دسته بندی جزوه ها
آرشیو ماهیانه
آخرین جزوه ها ارسال شده
جزوات الکترونيک
طراحي سيستم هاي VLSI - دكتر واحديان
استاد مربوطه دکتر عابدین واحدیان مظلوم
دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 89
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۱/۵ دانلود جزوه 48
تحقیق آزمایشگاه مدار مجتمع
استاد مربوطه مهندس صنعتی
دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی خرداد 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
آموزش Labview فارسی
استاد مربوطه نا مشخص
دانشگاه نا مشخص
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۶/۱۶ دانلود جزوه 1
گزارشکار آزمایشگاه تکنیک پالس
استاد مربوطه مهندس مودودی
دانشگاه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی 1389
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ دانلود جزوه 13
معماري كامپيوتر - مهندس زارع
استاد مربوطه مهندس زارع
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۰ دانلود جزوه 27
جزوات روباتيک
کنترل فازی و شبکه های عصبی در متلب
استاد مربوطه
دانشگاه آزاد قزوین
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۳۰ دانلود جزوه 13
آشنایی با FPGA (فارسی)
استاد مربوطه
دانشگاه صنعتی اصفهان
ترم تحصیلی 1387
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۵/۱۸ دانلود جزوه 41
رباتیک 2 - دکتر موسویان
استاد مربوطه دکتر موسویان
دانشگاه آزاد قزوین
ترم تحصیلی بهمن 82
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۳۰ دانلود جزوه 21
گزارشکار آزمایشگاه تکنیک پالس
استاد مربوطه مهندس مودودی
دانشگاه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی 1389
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ دانلود جزوه 13
مختصری بر میکروکنترلرهای AVR
استاد مربوطه ---
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۳ دانلود جزوه 2
جزوات مخابرات
کنترل فازی و شبکه های عصبی در متلب
استاد مربوطه
دانشگاه آزاد قزوین
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۳۰ دانلود جزوه 13
آموزش متلب به زبان فارسی
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۴/۱۱ دانلود جزوه 35
مدارهای الکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر نبوی
دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مشهد
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱ دانلود جزوه 3
گزارشکار آزمایشگاه تکنیک پالس
استاد مربوطه مهندس مودودی
دانشگاه آموزش عالی بهار
ترم تحصیلی 1389
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ دانلود جزوه 13
مخابرات سیار - دکتر خوش‌بین
استاد مربوطه دکتر حسین خوش‌بین قماش
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۳۰ دانلود جزوه 21
جزوات دروس پايه
ریاضی عمومی 1 - دکتر ریحانه رئیسی طوسی
استاد مربوطه دکتر ریحانه رئیسی طوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۷/۳۰ دانلود جزوه 51
ریاضی عمومی 2 - دکتر رئیسی
استاد مربوطه دکتر ریحانه رئیسی طوسی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی بهمن 89-88
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱۰/۶ دانلود جزوه 11
مختصری بر میکروکنترلرهای AVR
استاد مربوطه ---
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۳ دانلود جزوه 2
معادلات ديفرانسيل - دكتر اورعي
استاد مربوطه دكتر اورعي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 86
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۷ دانلود جزوه 46
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۳۱ دانلود جزوه 3
جزوات کنترل
مدارالکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه دانشکده فنی منتظری مشهد
ترم تحصیلی مهر 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲۹ دانلود جزوه 2
A Genetic Algorithm Tutorial
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۷/۳۰ دانلود جزوه 48
اصول میکروکامپیوترها - دکتر نبوی کریزی
استاد مربوطه دکتر سید حسن نبوی کریزی
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی مهر 90
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۳۰ دانلود جزوه 13
نگهداری و تشخیص عیب
استاد مربوطه مهندس یاسر قاسم نیا
دانشگاه دانشکده فنی شهید محمد منتظری
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۲/۷/۱۳ دانلود جزوه 2
اصول ميكروكامپيوترها - مهندس زارع
استاد مربوطه مهندس زارع
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۱۱/۲۶ دانلود جزوه 46
جزوات دروس مشترک
PSPICE A brief primer
استاد مربوطه Department of Electrical and Systems Engineering
دانشگاه University of Pennsylvania
ترم تحصیلی ---------------
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱/۲۴ دانلود جزوه 45
آشنايي با ميكروكنترولرهاي AVR و نرم ا...
استاد مربوطه امیر ره افروز
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۷ دانلود جزوه 16
الكترونيك 2 - دكتر دليري
استاد مربوطه دكتر دليري
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۰ دانلود جزوه 27
نکاتی در باب انتشار مقالات پژوهشی
استاد مربوطه دکتر حسینی خیاط
دانشگاه فردوسی مشهد
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۹/۲۳ دانلود جزوه 59
مخابرات 1 - دکتر ضمیری
استاد مربوطه دكتر ضميري
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۱۱/۱۰ دانلود جزوه 47
جزوات قدرت
ازمایشگاه ماشین 1
استاد مربوطه محمد علیزاده
دانشگاه آزاد واحد اردبیل
ترم تحصیلی سال 91
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۱۱/۴ دانلود جزوه 3
استاندارد سیستم زمین برای ساختمانهای ...
استاد مربوطه وزارت نیرو
دانشگاه سازمان توانیر
ترم تحصیلی آذر 1381
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۲/۲۳ دانلود جزوه 50
الكترونيك صنعتي - دكتر منفرد
استاد مربوطه دكتر منفرد
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 88
تعداد صفحات
۱۳۸۹/۱/۱۹ دانلود جزوه 47
معادلات ديفرانسيل - دكتر اورعي
استاد مربوطه دكتر اورعي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 86
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۷/۲۷ دانلود جزوه 46
گزارشکار آزمایشگاه بررسی سیستم های قد...
استاد مربوطه محمد آلاله
دانشگاه آزاد دزفول
ترم تحصیلی بهمن 92
تعداد صفحات
۱۳۹۲/۷/۲ دانلود جزوه 1
جزوات مطالب مفید
آموزش JQUERY
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی اسقند 88
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱۹ دانلود جزوه 1
راهنمای راه اندازی ویندوز CE روی تراش...
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
Introduction to MATLAB
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۶/۲۱ دانلود جزوه 2
FriendlyARM mini2440 - manual board
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM mini2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
جزوات مهندسي پزشکي
آموزش متلب به زبان فارسی
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۴/۱۱ دانلود جزوه 35
تجزيه و تحليل سيستم ها - دکتر خوشبین
استاد مربوطه دكتر خوشبين
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی بهمن 87
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۸/۱۸ دانلود جزوه 46
مدارهای الکتریکی 2
استاد مربوطه دکتر نبوی
دانشگاه مرکز آموزش عالی فنی مشهد
ترم تحصیلی 1390
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۵/۱ دانلود جزوه 3
الكترونيك 2 - دکتر لطفی
استاد مربوطه دكتر لطفي
دانشگاه فردوسي مشهد
ترم تحصیلی مهر 84
تعداد صفحات
۱۳۸۸/۱۱/۶ دانلود جزوه 47
کنترل فازی و شبکه های عصبی در متلب
استاد مربوطه
دانشگاه آزاد قزوین
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۰/۹/۳۰ دانلود جزوه 13
جزوات آموزش نرم افزار
راهنمای راه اندازی ویندوز CE روی تراش...
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM 2440 - Datasheet
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM micro2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
راهنمای راه اندازی linux روی تراشه 24...
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2
FriendlyARM mini2440_schematic
استاد مربوطه
دانشگاه
ترم تحصیلی
تعداد صفحات
۱۳۹۱/۴/۲ دانلود جزوه 2